Ubon Book Fair

โพสต์23 ส.ค. 2562 21:50โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2562 22:21 ]
โรงเรียนนารีนุกูล2 ร่วมจัดนิทรรศการ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในงาน UBON BOOK FAIR หรืองานสัปดาห์หนังสือ และการเรียนรู้ อุบลราชธานี จัดเป็นครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่องาน “อ่านสร้างสรรค์ ปันหนังสือเพื่อน้อง” ที่ชั้น3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562

Ubon book Fair

Comments