ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูผู้ช่วยบรรณารักษ์

โพสต์28 ธ.ค. 2558 02:41โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2558 03:00 ]
  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วยบรรณารักษ์ ให้มาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนนุกูล ๒ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 09.00 - 12.00 น. คือ นางสาวรุ้งตะวัน  บุญด้วง
 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Ċ
มหิศธร ชุมแสง,
28 ธ.ค. 2558 03:00
Comments