ว 21/2560

โพสต์12 ต.ค. 2563 03:34โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ จำนวน ๕ คน ได้เข้ารับการอบรม ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ณ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้รับความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นอย่างดียิ่ง


๑๑ ตค ๖๓ ว๒๑

Comments