วันครู ๒๕๖๓

โพสต์20 ม.ค. 2563 19:48โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 23:25 ]
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นางธัญญาภรณ์  จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมเบญจาณุสรน์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และรับรางวัลดีเด่นบุคลากรดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีครูที่ได้รับรางวัลคือ นางธัญญาภรณ์ จารุจิตร นางจิราพรรณ  ปูคะภาค นางจุฬีภรณ์  อุทัยพันธ์ุ นางสุพาพรรณ  แสงวงศ์ นางศิริร้ตน์  บุญศิริ นางสาววิไลพร  พรหมทา นางสาวจิราพร  หมุนแพง และนายนาลอน พระเมเด 


๑๖ มค ๖๓ วันครู

Comments