วันที่ 10 สิงหาคม 2560 งานกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล๒ มีตัวแทนแม่จากทุกห้องเรียนมารับโล่รางวัลและให้ลูกๆได้แสดงความรักที่มีต่อแม่