วันแนะแนวอาชีพ

โพสต์10 ก.พ. 2559 19:16โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 งานแนะแนวร่วมกับสำนักจัดหางานอุบลราชธานี ได้จัดวันแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล๒ มีวิทยากรให้ความรู้ แนะแนวทางสร้างบุคลิคภาพ และแนะนำนักเรียนว่าเหมาะกับอาชีพใด ในงานมีการสาธิตการประกอบอาชีพและมีการจัดนิทรรศการแสดงรายละเอียดอาชีพต่างๆComments