วันแนะแนวอาชีพ

โพสต์14 ธ.ค. 2560 19:54โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ งานแนะแนวโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดวันแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.๓ และ ม.ปลาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่ามาให้ความรู้อย่างหลากหลายอาชีพ 
Comments