วันภาษาไทย

โพสต์7 ส.ค. 2562 04:51โดยมหิศธร ชุมแสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น ที่หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล๒ นำโดยนางธัญญาภรณ์ จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล๒ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าภาษาไทย
วันภาษาไทย


Comments