วันสถาปนา สพฐ.

โพสต์11 ก.ค. 2562 00:49โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรเห็นความสำคัญและรำลึกถึงวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พัฒนา วัน สพฐ

Comments