วันต่อต้านยาเสพติด และสุนทรภู่

โพสต์25 มิ.ย. 2562 20:56โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2562 20:57 ]
งานกิจการนักเรียนและหมวดภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ผู้อำนวยการอ่านสารจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากร นักเรียนทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เสร็จแล้วทำกิจกรรมวันสุนทรภู่ เล่าประวัติ อ่านบทกลอน วรรณกรรมของสุนทรภู่ ให้ความรู้ตอบคำถามเนื่องในวันสุนทรภู่
สุนทรภู่ ต้านยาเสพติด


Comments