วันวิทยาศาสตร์

โพสต์26 ส.ค. 2563 06:35โดยมหิศธร ชุมแสง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนารีนุกูล๒จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีกิจกรรมการแข่งขันโยนไข่จากที่สูง , การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ , การประกวดวาดภาพ, การตอบปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีด้วยโปรแกรมkahoot, การประกวดแฟนซีรีไซเคิล เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากนักเรียนทุกคนอย่างดียิ่ง


๒๕ สค ๖๓ สัปดาห์วิทย์

Comments