อบรม DLIT

โพสต์1 พ.ย. 2558 22:35โดยมหิศธร ชุมแสง   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2558 22:39 ]
ระว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 โรงเรียนนารีนุกูล 2 ได้จัดอบรมบุคลากร เรื่อง DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ครูได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครั้งนี้เป็นการอบรมการใช้งาน Google Apps ครูทุกคนมีเว็บไซด์ให้ความรู้นักเรียนและผู้สนใจ สามารถติดตามผลงานครูได้ที่ www.nari2.ac.th 
Comments