อบรม การจัดการเรียนการสอน Coaching

โพสต์22 ก.ย. 2563 02:16โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๑๖ กันายนยน ๒๕๖๓ งานวิชการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ  Coaching ในศตวรรษที่ 21 การเป็นครูควรต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้ทันสมัย เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการ Coaching and Mentoring ช่วยให้นักเรียนพัฒนาตนเอง โดยมีวิทยากร ศน.สุกานดา ทิมา และคณะ มาให้ความรู้
๑๖ กย coaching

Comments