อบรมคุณธรรม

โพสต์30 ส.ค. 2561 02:06โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนารีนุกูล๒ ไดเข้ารับการอบรมคุณธรรม ตามโครงการจริยคุณ ณ หอประชุม ๑๐๓ ปี โรงเรียนารีนุกูล

Comments