อบรม ลูกเสือ ศีล5 ต่อต้านยาเสพติด

โพสต์10 พ.ย. 2558 19:42โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนนารีนุกูล2 จัดอบรม ลูกเสือศีล5 ต่อต้านยาเสพติด ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารีนุกูล2 มีลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับการอบรม จำนวน 72 คน เข้ารับการอบรม


Comments