งานอนามัยโรงเรียนนารีนุกูล๒ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยให้นักเรียนออกกำลังกายทุกเช้า และ ทุกเย็นวันศุกร์ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้รักการออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง