เยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน

โพสต์6 มิ.ย. 2561 03:50โดยมหิศธร ชุมแสง
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเรือ โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมนักเรียน ตามโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้เยาวชนตระหนักในการแก้ปัญหาขยะ ของชุมชน 

Comments