กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 ม.ค. 2564 23:31 มหิศธร ชุมแสง สร้าง พ่นยาฆ่ายุง
13 ม.ค. 2564 03:34 มหิศธร ชุมแสง สร้าง ค่ายหนังสือเล่มเล็ก
10 ม.ค. 2564 21:14 มหิศธร ชุมแสง แนบ บันทึกข้อความรายงานการสอน โควิด ๑๑-๑๕ มค ๖๔.docx กับ วิชาการ
10 ม.ค. 2564 21:13 มหิศธร ชุมแสง แนบ ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานการสอน โควิด ๑๑-๑๕ มค ๖๔.docx กับ วิชาการ
7 ม.ค. 2564 19:51 วินัย ไมถึง แนบ ปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ63.docx กับ วิชาการ
28 ธ.ค. 2563 19:03 มหิศธร ชุมแสง แก้ไข นโยบาย สมพ.๒๙ นโยบาย จุดเน้น กระทรวงฯ๖๔
27 ธ.ค. 2563 23:32 มหิศธร ชุมแสง สร้าง นโยบาย สมพ.๒๙ นโยบาย จุดเน้น กระทรวงฯ๖๔
27 ธ.ค. 2563 23:04 มหิศธร ชุมแสง แนบ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564 (1).pdf กับ งานบุคคลและงบประมาณ
17 ธ.ค. 2563 20:13 มหิศธร ชุมแสง แก้ไข ค่ายเรื่องสั้น
17 ธ.ค. 2563 19:41 มหิศธร ชุมแสง สร้าง ค่ายเรื่องสั้น
13 ธ.ค. 2563 18:35 มหิศธร ชุมแสง สร้าง มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน
3 ธ.ค. 2563 14:40 มหิศธร ชุมแสง สร้าง ติวเข้ม ออนไลน์ "สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 23
3 ธ.ค. 2563 14:09 มหิศธร ชุมแสง สร้าง พัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์
3 ธ.ค. 2563 13:55 มหิศธร ชุมแสง สร้าง พิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
30 ต.ค. 2563 19:27 มหิศธร ชุมแสง สร้าง จุลกฐิน ณ วัดไชยมงคล
30 ต.ค. 2563 19:15 มหิศธร ชุมแสง สร้าง ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
21 ต.ค. 2563 02:02 มหิศธร ชุมแสง แก้ไข ศิษย์เก่า จิระพงษ์ อ่อนมิ่ง มอบเสื้อกีฬา
21 ต.ค. 2563 02:02 มหิศธร ชุมแสง สร้าง ศิษย์เก่า จิระพงษ์ อ่อนมิ่ง มอบเสื้อกีฬา
21 ต.ค. 2563 01:52 มหิศธร ชุมแสง สร้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
18 ต.ค. 2563 07:18 มหิศธร ชุมแสง แก้ไข ประกาศยกเลิกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16 ต.ค. 2563 03:44 มหิศธร ชุมแสง แก้ไข Untitled
15 ต.ค. 2563 21:04 มหิศธร ชุมแสง แนบ ประกาศรับสมัครธุรการนารีนุกูล ๒_001.jpg กับ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
15 ต.ค. 2563 21:04 มหิศธร ชุมแสง สร้าง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
12 ต.ค. 2563 03:54 มหิศธร ชุมแสง แก้ไข กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศฯ
12 ต.ค. 2563 03:53 มหิศธร ชุมแสง สร้าง กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศฯ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า